Szászsebes, Sebeş-Alba, Mühlbach


Szászszebes (Sebeş) Gyulafehérvártól 14 km-re délre, a Sebes folyó partján fekszik. A település nevét a folyóvízről kapta. 1245-ben említették először, Mallembach néven. Későbbi névváltozatai: 1300-ban Sebus, 1309-ben Mulnbach, Sceps sive Mulunak,  Mylenbach és Mylunbach,  Sebus Maior, 1402-ben Sebes, 1435-ben Zazsebes. 1303-tól a településnek civitas rangja volt, és módos szász telepesek lakták, akik 1387 után Erdélyben elsőként erődítették városukat. A város 19-20. századi fellendülése Johann Schöpp polgármester tevékenységének köszönhető, aki 1900-tól, 1914-ig polgármesteri hivatalt, postahivatalt, sporttermet, iskolákat, kórházat, laktanyát épített. Ennek a fellendülésnek a következménye a korábban Alvinchez tartozó református közösség fejlődése és önállósodási igénye. A 20. század elején önálló templom és parókia építését. Az 1900. november 14-i alapítólevél bizonysága szerint a 100 személy körüli gyülekezet számára Szakács László alapítványt hozott létre a „szászsebesi ref. egyházközség és a szervezendő papi állomás javára 20.000 korona alapítványt”. Ennek köszönhetően épült fel 1902-1903 között a szászpéterfalvi út mentén, közvetlenül a várfalakon kívül a kis, de esztétikailag megkapó neogótikus stílusú templom és vele szemben a parókia. Minderről belső emléktábla tanúskodik: „Isten dicsőségére épült e templom közadakozásból Dr. Bartók György áldásos püspöksége, Dr. Elekes Viktor esperessége, Benedek Károly alvinczi ev. ref. lelkész egyházm. Főjegyző a Szászsebesi Ev. Ref. Egyház szervező beszolgáló lelkésze alatt. Szakács K. László az egyházközségnek 20.000 koronával alapítója. Tiszteletes kúrátora Kormos Elemér és Szilágyi Bertalan gondnok, Papp Gábor E. Jegyző, Kovács László E. Pénztáros és László András egyházfi idejében. Tervezte és építette Szalay Ferencz építőmester 1902-1903 években.„ A templomot 1904-ben szentelték fel. 1997-1998-ban kívül-belül megújították a templomot. 2003-ban, Gudor András lelkipásztorsága idején ünnepelték a templom és gyülekezet fennállásának 100 éves évfordulóját. A gyülekezet lélekszáma 2011-ben 26 fő.

Lelkipásztorai: Benedek Károly (1907), Kovács Károly (1907-1945), Jakab Zsigmond (1945-1963), Péterffy Árpád (1950 -1983), Bálint Sándor (1984-1991), Bárdi Imre (1991-1995), Jakab Sándor (1995-1996), Gudor András (1996-2011), Dr. Gudor Botond (2011-).
 BemutatkozásAz egyházközség történeteSzórványokSzászsebes, Sebeş-Alba, MühlbachMarosszentimre, Sântimbru, EmrichsdorfAlvinc, Vinţul de Jos, Winz-WinzendorfSzékesvölgye: Kisenyed, Pókafalva, VingárdBorberek, Vurpăr, BurgbergEgyházi szolgálatokHírek / AktualitásokTestvértelepülésekBelső utakGyereksarokTámogatók, diakóniaLelkész, presbitérium, körzetekII. Rákóczi Ferenc Közösségi KözpontElérhetőség